Subscribe to our mailing list

Αντιμετώπιση Καταστροφών

ΣΚΟΠΟΣ


Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών ( Τ.Α.Κ.) της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσηςδραστηριοποιείται από το 1994 σε επιχειρήσεις Έρευνας & Διάσωσης σε Αστικό Περιβάλλον (U.S.A.R), ενώ πήρε την σημερινή του μορφή το 2003.


Σκοπός του T.A.K είναι η άμεση και συντονισμένη ανταπόκριση και κινητοποίησή του κατά τη διάρκεια μαζικών και εκτεταμένων καταστροφών, για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, καθώς και η συνεχής εκπαίδευση των μελών του.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η δομή του τμήματος είναι η εξής:

Α) Τμηματάρχης
Β) Υπεύθυνος εκπαίδευσης
Γ) Υπεύθυνος διαχείρισης υλικού - αποθήκης
Δ) Υπεύθυνος συντήρησης εξοπλισμού

Σημειώνεται πως ο Τμηματάρχης επιλέγεται από το Δ.Σ της Ε.Ο.Δ. μεταξύ των ενεργών και δραστήριων μελών της ομάδας, με βασικά κριτήρια την έμπρακτη συνεισφορά του στην ομάδα, αλλά και τις ηγετικές του ικανότητες. Αντίθετα, τα υπόλοιπα στελέχη προτείνονται από τον Τμηματάρχη και εγκρίνονται από το Δ.Σ.

Ο επιχειρησιακός τομέας του τμήματος υπάγεται στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Ε.Ο.Δ., ενώ για τον τομέα εκπαίδευσης υπεύθυνη είναι η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ε.Ο.Δ.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (USAR)

Το Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ε.Ο.Δ. είναι πιστοποιημένο μέλος του διεθνή φορέαIN.S.A.R.A.G. (International Search and Rescue Advisory Group) των Ηνωμένων Εθνών και είναι η μόνη εθελοντική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) πιστοποιημένη στην Ελλάδα.

Η δομή της ομάδας Έρευνας και Διάσωσης σε Αστικό Περιβάλλον (USAR), ανεξάρτητα από την δυναμικότητά της και την επιχειρησιακή της εμπλοκή, απαρτίζεται από στελέχη με τις ακόλουθες ειδικότητες:

• Διοικητικά Στελέχη (Management)
• Στελέχη Διαχείρισης Υλικού (Logistics)
• Στελέχη Έρευνας – Αναζήτησης (Search)
• Στελέχη Διάσωσης – Απεγκλωβισμού (Rescue)
• Στελέχη Πρώτων Βοηθειών (Medical)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η πολύχρονη εμπειρία του Τ.Α.Κ, ο προηγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός του και η άρτια (και διαρκώς αναβαθμιζόμενη) τεχνική κατάρτιση των μελών, του επιτρέπει να δραστηριοποιείται με απόλυτη επιτυχία, όποτε κληθεί, στους τομείς:

1) αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
α) αντιμετώπιση σεισμικών καταστροφών
β) αντλήσεις υδάτων
γ) δασοπυρόσβεση
2) ενημέρωσης σε σχολεία και άλλους φορείς για τα επικαιροποιημένα μέτρα αντισεισμικής προστασίας και τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας

Ειδικότερα για την εκπαίδευση των μελών του Τ.Α.Κ. αξίζει να σημειωθεί πως αυτή περιλαμβάνει πέρα από την διαρκή εκπαίδευση στις βασικές δεξιότητες ενός διασώστη (παροχή α’ βοηθειών, τεχνικές αναρρίχησης, προσανατολισμού, κλπ) και εξειδικευμένες μορφές εκπαίδευσης όπως:

• τεχνικές εντοπισμού θυμάτων σε ερείπια,
• διείσδυσης σε ερείπια και απεγκλωβισμό θυμάτων,
• απεγκλωβισμό παγιδευμένων θυμάτων από τροχαία ατυχήματα,
• αντιμετώπιση πλημμυρών,
• αντιμετώπιση πυρκαγιών,
• καθώς και τον χειρισμό ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Παράλληλα, για την καλύτερη εξοικείωση σε πραγματικές συνθήκες, οργανώνονται τακτικά, ασκήσεις ετοιμότητας τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας, σε συνεργασία είτε με τα κατά τόπους παραρτήματα, είτε με άλλους φορείς όπως Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΜΑΚ, Δήμοι, άλλες εθελοντικές οργανώσεις, κ.ά. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Κομοτηνή 2005 - 2η Πανελλήνια Άσκηση Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών
• Βόλος 2006 – Άσκηση Σεισμικών Καταστροφών με τη συμμετοχή 300 μελών της ΕΟΔ και 60 Τούρκων εθελοντών διασωστών
• Πάτρα 2009 – 6η Πανελλήνια Άσκηση Αντιμετώπισης Σεισμικών Καταστροφών
• Θεσσαλονίκη 2010 – Συμμετοχή σε άσκηση συνεργασίας 16 εθελοντικών οργανώσεων σε σενάριο καταστροφικού σεισμού σε εργοστάσιο
• Θεσσαλονίκη 2012 – Συνεκπαίδευση με την ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό θυμάτων σε ερείπια και την ασφαλή χρήση των διασωστικών εργαλείων
• Θέρμη 2013 – Συμμετοχή στην άσκηση «ΑΙΓΙΣ», 1η Άσκηση Οργάνωσης Και Διαχείρισης Καταυλισμού, με τη διοργάνωση του Δήμου Θέρμης και τη συνεργασία 9 εθελοντικών οργανώσεων

Δεδομένη είναι η συμμετοχή σε διεθνείς ασκήσεις, στα πλαίσια της ανάπτυξης επιχειρησιακών σχέσεων και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
Χαρακτηριστικά αναφέρονται:
• Αρμενία 2005 – Διεθνής άσκηση του ΟΗΕ/INSARAG με συμμετοχή 15 χωρών
• Κύπρος 2006 – Διεθνής άσκηση του OHE/INSARAG με συμμετοχή 14 χωρών
• Τουρκία 2006 – Άσκηση σε συνεργασία με Τουρκικούς φορείς

Οι ενημερώσεις σε σχολεία, φορείς, ιδιωτικές εταιρείες, κ.ά., που αφορούν την πρόληψη και την αντιμετώπιση των σεισμών και τα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, οι δράσεις όπως χαρακτηριστικά είναι, οι δενδροφυτεύσεις, ο καθαρισμός ακτών, το κλάδεμα δένδρων σε περίπτωση ανάγκης κ.τ.λ. και η συμμετοχή του τμήματος – από κοινού με αυτό των Πρώτων Βοηθειών – σε πληθώρα άλλων εκδηλώσεων, αποτελούν ένα μικρό δείγμα και προβάλλουν το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που χαρακτηρίζει το Τ.Α.Κ.

Το Τ.Α.Κ διαθέτει ένα μακρύ ιστορικό επιτυχημένων αποστολών τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό (σε διαρκή συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών). Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται αποστολές όπως:
- Σεισμός Αιγίου (1995)
- Σεισμός Τουρκίας (1999)
- Σεισμός Αθήνας (1999)
- Σεισμός Αλγερίας (2003)
- Σεισμός Μαρόκο (2004)
- Σεισμός Ινδονησίας (2004)
- Σεισμός Πακιστάν (2005)
- Πλημμύρες Μαγνησίας (2006)
- Πυρκαγιές Αχαΐας (2007)
- Σεισμός Αιτής (2010)
- Σεισμός Χιλής (2010)

Επιστέγασμα των προσπαθειών της Ε.Ο.Δ. ήταν η συμμετοχή της στο μεγάλο σεισμό της Αϊτής το 2010. Εκεί, τα μέλη της έκαναν περήφανο κάθε Έλληνα, καθώς κατάφεραν να βρουν και να σώσουν τον 23χρονο Εξάντους, τη στιγμή που όλα τα διεθνή σωστικά συνεργεία είχαν σταματήσει να ψάχνουν για επιζώντες.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το τμήμα διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό και συγκεκριμένα:
• Διασωστική Υδραυλική Σειρά, που περιλαμβάνει Διαστολέα, Κόφτη, Τηλεσκοπικό Έμβολο
• Αερόσακους Υψηλής Πίεσης (Ειδικά μαξιλάρια ανύψωσης)
• Σετ σταθεροποίησης (Τάκοι & Μηχανικοί σταθεροποιητές)
• Διασωστικούς Βενζινοκίνητους Τροχούς
• Αντλητικά συστήματα
• Κάμερα εντοπισμού θυμάτων σε ερείπια
• Σόναρ εντοπισμού επιζώντων σε ερείπια
• Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό

Πέραν των παραπάνω το τμήμα διαθέτει σε ετοιμότητα εξοπλισμό αναγκαίο για να υποστηρίξει επιχειρησιακά αποστολές έρευνας και διάσωσης.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στις μελλοντικές προτεραιότητες/στόχους του Τμήματος, πέρα από την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των μελών του (μέσω διαρκών εκπαιδεύσεων – ασκήσεων) είναι:
• Η ανάπτυξη νέων επαφών και συνεργασιών – συνεκπαιδεύσεων με άλλους φορείς, ομάδες, ειδικών σχολείων του εξωτερικού και Διεθνείς Οργανισμούς,
• Ο τακτικός εκσυγχρονισμός του τεχνολογικού εξοπλισμού του, προκειμένου το Τμήμα να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να εκπροσωπήσει επάξια την χώρα μας σε Διεθνείς αποστολές.