Subscribe to our mailing list

Συχνές Ερωτήσεις.

Πως μπορώ να γίνω μέλος της ΕΟΔ;

Για να γίνει κάποιος μέλος της ΕΟΔ πρέπει να παρακολουθήσει και να αποφοιτήσει επιτυχώς από τη σχολή βασικής εκπαίδευσης για νέα μέλη η οποία διεξάγεται 2 φορές το χρόνο μόλις συγκεντρωθεί ικανός αριθμός υποψηφίων.


Για να γίνει κανείς μέλος πρέπει να έχει ιδιαίτερες σωματικές ικανότητες;

Όχι! Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες σωματικές ικανότητες, πρέπει όμως να έχει μια τυπικά καλή φυσική κατάσταση.


Ποια η εξέλιξη ενός μέλους μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης;

Μόλις αποφοιτήσει κάποιος από το σχολείο βασικής εκπαίδευσης επιλέγει σε ποιο από τα τμήματα – ειδικότητες θέλει να ενταχθεί. Μέσω του τμήματος θα συνεχίσει την εξειδικευμένη εκπαίδευσή του βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Με την ολοκλήρωση της βασικής σχολής το νέο μέλος γίνεται «δόκιμο» και μετά από 18 μήνες έχει το δικαίωμα να καταθέσει αίτηση τακτικού μέλους την οποία εγκρίνει η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισηγήσεων του Δ.Σ. και του τμηματάρχη του.


Αν λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων δεν μπορώ να συμμετάσχω σε κάποια επιχείρηση έχω κάποιες κυρώσεις;

Απολύτως καμία, αρκεί το μέλος να παρουσιάζει μια κάποια δράση κατά τη διάρκεια του έτους. Οι υποχρεώσεις της ΕΟΔ είναι αυξημένες και για το λόγο αυτό κάθε βοήθεια είναι επιθυμητή.


Είμαι μιας κάποιας ηλικίας ή οι σωματικές μου ικανότητες δεν μου επιτρέπουν να εμπλακώ ενεργά σε επιχειρήσεις. Πως μπορώ αλλιώς να βοηθήσω;

Υπάρχουν εργασίες για όλους. Η υποστήριξη επιχειρήσεων είναι ακρογωνιαίος λίθος στην ομαλή και θετική έκβαση της και απαιτούνται πολλά άτομα. Επιπλέον σε άλλες δράσεις η συμβολή όλων είναι αναγκαία. Η ΕΟΔ δεν είναι μόνο οι 5 ή οι 10 που επιχειρούν σε μια διάσωση. Είναι ένας μηχανισμός που αποτελείται από πολλά άτομα που το καθένα από το πόστο του συμβάλλει για τον κοινό σκοπό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη διασωστική αποστολή στην Αϊτή όπου η ΕΟΔ έστειλε 10 άτομα. Τη εν λόγω επιχείρηση υποστήριξαν από την Ελλάδα 53 άτομα καθ’όλη τη διάρκειά της.


Οι εθελοντές της ΕΟΔ πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους;

Φυσικά και όχι!Είμαι ανήλικος/η, μπορώ να συμμετάσχω ενεργά στην ΕΟΔ;

Για τα ανήλικα υποψήφια μέλη απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους την οποία προσκομίζει ο ίδιος (κηδεμόνας) στα γραφεία της ΕΟΔ μαζί με την αίτηση εγγραφής στη σχολή.Δεν μπορώ να συμμετέχω σε επιχειρήσεις έρευνας – διάσωσης. Μπορώ να γίνω μέλος της ΕΟΔ και να υποστηρίζω με άλλον τρόπο την οργάνωση?

Μπορείς να γίνεις «εξωτερικός συνεργάτης» ή «υποστηρικτής» και να ενταχθείς έτσι στην οικογένεια της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Σου παρέχεται αντίστοιχη ταυτότητα και ενημερώνεσαι για όλες τις δράσης της.


Πόσο διαρκεί η βασική εκπαίδευση;

Η Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης έχει διάρκεια 2,5 μήνες,  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται Τετάρτη 19:00 – 21:00 και τα πρακτικά κάθε Σ/Κ για το διάστημα των 2,5 μηνών.


Αν περάσω το σχολείο της ΕΟΔ παίρνω μόρια για την πρόσληψή μου σε κάποια δημόσια υπηρεσία;

Όχι και σίγουρα δεν δημιουργήθηκε για αυτόν το σκοπό η ΕΟΔ.


Πως και από ποιους χρηματοδοτείται η ΕΟΔ;

Η λειτουργία της ΕΟΔ στηρίζεται στο μεγαλύτερο ποσοστό της στην ευαισθητοποίηση των ιδιωτών. Εταιρίες ή μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα στηρίζουν με δωρεές την οργάνωση. Επίσης η πώληση ημερολογίων και οι συνδρομές των μελών της αποτελούν μια ακόμα πηγή εσόδων. Τέλος μέσω μικρών κρατικών επιχορηγήσεων σε είδος τα τελευταία 6 χρόνια αποκτήθηκε μέρος του εξοπλισμού.


Έχω δει ότι δραστηριοποιούνται και άλλες ομάδες στο χώρο της πολιτικής προστασίας με δωρεάν εκπαίδευση. Γιατί να επιλέξω την ΕΟΔ;

Η ΕΟΔ έχει αποδείξει 3 δεκαετίες τώρα ότι η δέσμευση στο στόχο και η αποτελεσματικότητά της είναι 2 από τα χαρακτηριστικά που την οδήγησαν στο να είναι η μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη εθελοντική οργάνωση στην Ελλάδα. Έχει ειδικό καθεστώς συνεργασίας με την Πολεμική Αεροπορία, το Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα ενώ είναι πλήρες μέλος στους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης ανά ειδικότητα προσφέροντας έτσι στα μέλη της το αρτιότερο δυνατό επίπεδο τεχνογνωσίας.
Στην ΕΟΔ πρωταρχικός στόχος μας είναι να εκπαιδευόμαστε σωστά και αν και εθελοντές ενεργούμε με επαγγελματική ευσυνειδησία. 


Είμαι εθελοντής. Γιατί πρέπει να πληρώσω για την εκπαίδευση μου;

Η εκπαίδευση της ΕΟΔ δεν είναι δωρεάν και αυτό για δύο κυρίως λόγους:
1. Oταν στο παρελθόν δόθηκε δωρεάν η εξειδικευμένη γνώση δεν εκτιμήθηκε δεόντως από μεγάλο μέρος υποψηφίων προσβάλλοντας έτσι όλους όσους για πολλά χρόνια εργάστηκαν για το σκοπό αυτό.
2. Aπό τα έσοδα της σχολής βασικής εκπαίδευσης συντηρείται μέρος της γραμματείας της οργάνωσης η οποία είναι απαραίτητη για τη διεκπεραίωση πολλών εργασιών σε καθημερινή βάση.